Privātums

1. Visi lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Lietojot Portālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā lietotāja personas datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
3. Lietotāju personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Draugiem, reģ. Nr. 40003737497, juridiskā adrese: Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – spēļu piedāvāšana lietotājiem un lietotāju savstarpējās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana.
5. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja personas dati (piemēram, vārds un uzvārds, dzimums, vecums) tiek nodoti spēles, kuru spēlē lietotājs, izstrādātājam.
6. Sabiedrībai ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus lietotājus un neizpaužot to personas datus (piemēram, pētījumi, datu analīze, informācija par spēlēm u.tml.).
7. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:
  7.1. citām personām, ja Sabiedrība saņem lietotāja piekrišanu;
  7.2. citām personām, ja nepieciešams nodot lietotāja personas datus, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko izvēlējies lietotājs;
  7.3. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Sabiedrība saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;
  7.4. tiesībaizsardzības institūcijām, ja Sabiedrība konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Sabiedrības, lietotāju vai citu personu intereses.